Folyamataudit

Folyamataudit jelentése

A folyamataudit (folyamataudit  angolul process audit) célja, hogy a tulajdonosok, a cég vezetése valós képet kapjon a folyamatok működéséről, a vállalat hatékonyságáról és a teljesítményről. Nem a szabványoknak való megfelelés auditálása a cél, hanem hatékonyságvizsgálat:

 • minden folyamat inputja és outputja(i) definiáltak?
 • a felelősségek és feladatok megfelelően definiáltak?
 • célszerű és egyszerű-e a folyamatok rendszere? átlátható?
 • kontroll alatt van-e a termékelőállítás folyamata, a beszállítástól a kiszállításig?
 • az irányítási folyamatok valós támaszai az üzleti folyamatoknak?

Kinek ajánljuk a folyamataudit végrehajtását?

Folyamatauditot azoknak a cégeknek érdemes kérnie, ahol:

 • eltérés lehet a folyamat szabályozásában és a végrehajtásában
 • láttatni szükséges a lyukakat, GAP -eket a rendszerben: mik a vevői követelmények és azokat sikerül-e teljes mértékben betartani és megvalósítani, mik a társadalmi elvárások, és azok megvalósulnak-e, mik a folyamatkövetelmények és azokat sikerül-e tartani, mik a kritikus folyamatparaméterek és azok kontroll alatt tartottak-e, stb.
 • a folyamatok nem egyszerűen áttekinthetők, például nem táblázatos formátumúak, elveszik a szabályozásban az információ, mert túl hosszúak  a folyamatok leírásai, nem látszódnak tisztán az inputok és outputok
 • bonyolult a folyamatok rendszere, nehezen követhető és átlátható a folyamatok egymásra épülése, hierarchiája
 • a kollégák nem ismerik, nem látják át a rendszert, sem mélységében, sem összességében
 • alacsony a kollégák folyamat-, és minőségtudata
 • nagy a selejtköltség

…. alacsony a hatékonyság

 

A folyamataudit különösen hasznos lehet a következő szervezetek számára:

 • Azok a szervezetek, amelyek megújulni vagy fejlődni szeretnének
 • Azok a szervezetek, amelyek hatékonyabbá akarnak válni
 • Azok a szervezetek, amelyek versenyképesebbek akarnak lenni

A folyamataudit egy értékes eszköz a szervezetek számára a folyamatok feltérképezése és hatékonyságának javítása érdekében.

Folyamataudit folyamata

A folyamataudit mindig egy auditterv alapján működik és illeszkedik az auditprogramba.

A folyamataudit folyamata egyeztetést követően, a tanácsadásunk alapján kialakítva, jellemzően a következő lépéseket tartalmazza:

 

 1. Audittervezés: A folyamataudit tervezése során meghatározzák az auditcélokat, a módszereket és a résztvevőket – ezek egy audittervben kerülnek meghatározásra. Az audittervet egyeztetjük, és közösen, előzetes elfogadjuk.
 2. Előzetes adatgyűjtés: A folyamataudit során adatokat gyűjtenek a folyamatokról, például dokumentumokat, interjúkat és megfigyeléseket.
 3. Helyszíni folyamataudit: A folyamataudit terv alapján, a folyamatokon végighaladva, az összes inputot és outputot megvizsgálva, végigmegyünk, és megvizsgáljunk: az információ áramlik? az adatok rendelkezésre állnak, mint a döntések alapjai? megfelelőek az adatok, leírják a működést? jó a folyamatok szabályozása, érthető és követhető? a folyamatok a stratégia végrehajtását szolgálják? de a legfontosabb. külső szemlélőként, hol látunk >>> fejlődési potenciált? lehet-e fejleszteni a folyamatot? van egyszerűbb módszer, rövidebb út, kevesebb kanyar, kevesebb veszteség, gyorsabb megoldás, stb.
 4. Beszélgetünk ezekről a kollégákkal, interjúkat hajtunk végre, több oldalról felmérve; a folyamatok hogyan valósulnak meg, megfelel-e a szervezet céljainak, a tulajdonos és a menedzsment elvárásainak.
 5. Folyamataudit auditjelentés: összefoglalva megírjuk a tapasztalatainkat, kiemelve a jó, kiemelkedő gyakorlatot és rávilágítva egyben a fejlődési lehetőségekre, akár konkrét ötleteket is adva a megvalósításhoz.
 6. Audit nyomon követés: Igény esetén, a folyamataudit befejezése után nyomon követjük, hogy a javaslatokat végrehajtják-e.

A folyamataudit célja összefoglalva, hogy azokat a folyamatokat azonosítsa, amelyek fejlesztésre szorulnak, és egy külső szemlélő szemszögéből más megvilágításba a folyamatokat, jó fejlesztési javaslatok kerüljenek meghatározásra.

Folyamataudit eredménye

A folyamataudit eredménye a folyamatok hatékonyságának értékelése, valamint javaslatok a folyamatok javítására. Ezek a javaslatok segíthetnek a szervezeteknek a következők elérésében:

 • A termelékenység és hatékonyság növelése
 • A költségek csökkentése
 • A minőség javítása
 • A vevői elégedettség növelése
 • A versenyképesség javítása
 • A folyamatok összhangjának megteremtése, az egyes folyamatok be-, és kimeneteinek meghatározása
 • a folyamatteljesítmény és folyamatképesség javulása
 • jobb működési eredményesség és hatékonyság

Kapcsolódó szolgáltatásaink

Folyamatfejlesztés

Teljesítménymanagement

Tanácsadási szolgáltatásaink listája

Tanácsadási szolgáltatásaink