ESG

Az ESG az Environmental (E, azaz környezeti), Social (S, azaz társadalmi) és Governance (azaz G, irányítási) angol szavak rövidítése. Az ESG-szemlélet egy olyan vállalatirányítási megközelítés, amely a vállalatok környezeti, társadalmi és irányítási teljesítményét értékeli.

Az Environmental – Social – Governance dimenziók egyben a fenntartható fejlődésnek három, egymással kölcsönösen összefüggő dimenziója – azaz az E-S-G szemlélet a fenntarthatósági célok elérését támogatja.

Az ESG alapelemei

Az ESG környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási kritériumain mennénk végig.

A környezeti szempontok

A környezeti tényezők közé tartozik a vállalat környezetre, környezeti elemekre gyakorolt hatása, például levegőtisztaságvédelem szempontjából a szén-dioxid kibocsátás, szerves oldószerek kibocsátása, de például a hulladéktermelés, a vízfogyasztás és minden egyéb természeti erőforrás felhasználása.

A vállalatok tevékenysége jelentős hatással van a környezetre. A környezeti problémák, például a klímaváltozás, a környezetszennyezés és a természeti erőforrások kimerülése globális kihívást jelentenek. A folyamat oda-vissza hat: a vállalatok környezeti teljesítménye hat a környezetre; és a környezet elemek visszahatnak a vállalatra, alkalmazkodásra kényszerítve a cégeket a változó körülményekhez.

Társadalmi tényezők

A társadalmi tényezők közé tartozik a vállalat társadalmi felelősségvállalása, például a munkavállalói jogok, a munkahelyi biztonság, a helyi közösségek támogatása és a fogyasztói jogok védelme.

A társadalmi szempontok fontosak, mert a vállalatok tevékenysége jelentős hatással van a társadalomra. A társadalmi problémák, például a szegénység, a munkanélküliség, a diszkrimináció és a korrupció globális kihívást jelentenek. A vállalatok ESG-teljesítményének értékelése során fontos figyelembe venni a társadalmi szempontokat.

Irányítási tényezők (vállalatirányítási tényezők)

Az irányítási tényezők közé tartozik a vállalat irányítási struktúrája, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés, üzleti etika.

Az irányítási szempontok kritikusak, hiszen a vállalatok tartós sikere nagyban függ a jó irányítási gyakorlattól. Az irányítási problémák, például a korrupció, a szabálytalanságok és a hatékonyság hiánya a vállalatok sikerét és létét veszélyeztethetik. A szociális média felületen megjelenő negatív hírek, de akár csak a vélemények elegendőek lehetnek ahhoz, hogy a vállalat létezése veszélybe kerüljön.

Az irányítási szempontok kiterjednek a környezeti és szociális elemekre is; hiszen ezek irányítása is az irányítás közé tartozik. Így az ESG jelentés irányítási részében lehet összefonódás például környezeti elemekkel. De: a G részben ezeknek a menedzsmentje az, amivel foglalkozni kell.

Az Environmental – Social – Governance jelentősége

Az ESG-szemlélet a vállalatok, az üzleti döntéshozók és a befektetők körében kap nagyobb hangsúlyt.

A vállalatok számára a teljesítményük javítása versenyelőnyt jelenthet, és hozzájárulhat a társadalmi és környezeti fenntarthatósághoz.

Az üzleti döntéshozók számára az ESG keretrendszer segíthet a kockázatok azonosításában és kezelésében, és hozzájárulhat a hosszú távú sikerhez. A befektetők számára ez a szemlélet segíthet a fenntartható befektetések azonosításában és kiválasztásában.

E.S.G jogszabály Magyarországon

Magyarországon a 2023. évi CVIII. törvény a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról: https://njt.hu/jogszabaly/2023-108-00-00

ESG fogalmak

(A 2023. évi CVIII. törvény szerint)

ESG fogalma

olyan fenntarthatósági kérdésekre vonatkozó szempontrendszer, amely egy adott vállalkozásnál a környezetre, a társadalomra és az irányításra vonatkozó hatásokat és faktorokat értékeli fenntarthatósági szempontból;

ESG adatszolgáltatás

minden, fenntarthatósági kérdésekben közzétett információ, ideértve a beszámolót is.

vállalati társadalmi felelősségvállalás

a vállalkozásoknak a társadalomra, a kultúrára és a jövő nemzedékeinek életfeltételeire gyakorolt hatásuk iránti felelőssége.

ESG tanácsadó

 a polgári perrendtartás szerinti gazdálkodó szervezet, és az a személy, amely Magyarország területén ESG célú vállalatirányítási szakértői és adatszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató és tanácsadói szolgáltató tevékenységet folytat, közreműködik a vállalkozás fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek sikeres és megfelelő időben történő teljesítésében, részt vesz a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos adatok összegyűjtésében és elemzésében, a társadalmi felelősségvállalási stratégia elkészítésében, valamint a kockázatkezelésre, a kockázatelemzésre és a megelőző intézkedésekre vonatkozó szabályok végrehajtásában.

Az ESG-jelentések

Az ESG-beszámoló a vállalat kommunikációja az környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási teljesítményről és annak javításáról, ilyen formában a befektetők, az üzleti döntéshozók és a társadalom számára is fontos információkat nyújtanak.

Ezek a jelentések a következő információkat tartalmazzák:

  • A vállalat környezeti, társadalmi és irányítási teljesítményének átfogó áttekintése
  • ESG kockázatértékelés és kockázatkezelés
  • A vállalat vonatkozó céljai és stratégiája
  • A vállalat teljesítményének mérése és értékelése
  • A vállalat ESG-teljesítményének javítása érdekében tett lépések: megelőzési és korrekciós intézkedések

Az Environmental – Social – Governance jelentések formája és tartalma változó lehet, de a szemlélet fontos eleme, hogy a vállalatok átlátható módon számoljanak be ESG-teljesítményükről.

ESG, GRI és CSR

A CSR a vállalat társadalmi felelősségvállalásának koncepciója.

Az Environmental – Social – Governance a fenntarthatóság három fő szempontját, a környezetet- társadalmat – irányítási teljesítményt leíró keretrendszer.

A GRI pedig egy olyan szabványrendszer, amely útmutatót nyújt a vállalatokat az EnvSocGov teljesítményük kommunikációjában, ennek egy fajta megoldása

Kapcsolódó szolgáltatásaink

ESG tanácsadás

Üzleti kiválóság modell bevezetése

Hatékonyságnövelési tanácsadás (performance excellence, OPEX)

Tanácsadási szolgáltatásaink listája

AVALEX szolgáltatások

Kapcsolódó bejegyzések

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG

GRI

ESG

Fenntartható fejlődési célok