Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetése

Mit jelent a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) bevezetése szolgáltatásunk?

Ha egy vállalkozás szeretne a környezetvédelmi, környezetirányítási folyamatai, eljárásai és gyakorlatának összességét rendszerbe szedni, azt a legcélszerűbb környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésével megtennie.

Ez a rendszer tanúsítható, azaz van ennek egy követelmény-szabványa, ami az ISO 14001:2015 szabvány.

Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetés folyamata

Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetés, rendszerépítés indító megbeszélés

A KIR rendszerépítés indító megbeszélésen a szükséges erőforrások, határidők, feladatok, és felelősségek megbeszélése történik meg.

A meglévő környezetvédelmi gyakorlat, környezetirányítási rendszer erősségeinek felmérése, szabályzatok beazonosítása, illetve a bevezetés során a fejlesztendő területek meghatározása van a fókuszban.

Környezeti kockázatok és lehetőségek azonosítása

A szervezetnek azonosítania kell a környezeti kockázatait és lehetőségeit. A kockázatok a szervezet környezetre gyakorolt negatív hatást jelentik, míg a lehetőségek a környezetre gyakorolt pozitív hatást. Ezeket a megbízó munkatársaival közösen dolgozzuk ki.

Környezetirányítási politika kialakítása (KIR politika)

A megbízóval közösen dolgozzuk ki a környezeti politikát, amely meghatározza a szervezet környezeti elkötelezettségét. A politika utal a szervezet környezeti céljaira is.

Környezeti célok meghatározása

A megrendelővel közösen kidolgozzuk a környezeti célokat, amely meghatározzák a szervezet környezeti elkötelezettségét, konkrét vállalásokat téve. A környezeti céloknak alapot a környezeti politika ad, és figyelembe veszi a lehetőségeket és kockázatokat; illetve a környezeti tényezőket és hatásokat.

A környezeti célok a környezeti kockázatok és lehetőségek kezelésére adnak alapot és keretrendszert.

Környezeti programok, intézkedések meghatározása

A környezetirányítási folyamatok kialakítása során ügyelni kell arra, hogy a környezeti célok elérhetőek, az intézkedések pedig a gyakorlatba átültethetőek és hatékonyak legyenek.

Környezetirányítási rendszer kiépítése, folyamatleírások elkészítése

Megbízónk valamennyi környezetvédelmi folyamatát elemzés alá vetjük. Felmérjük a meglévő folyamatok működését, dokumentumait; a kiépítendő rendszert a tapasztalatokból kiindulva készítjük el.

Elkészül a környezetirányítás dokumentációs rendszere, a környezetirányítási eljárások, és kapcsolódó környezetvédelmi munkautasítások.

A meglévő környezetvédelmi gyakorlat, szabályzatok és jogszabályi megfelelés elemzése

A dokumentációs rendszer alsó szintjén az eljárások és munkautasítások végrehajtására az ezekhez kapcsolódó formalapokat, formanyomtatványokat készítjük el. Megírjuk, milyen legyen a követendő környezetvédelmi gyakorlat, a feladatokhoz felelősöket rendelünk.

Környezetvédelmi teljesítmény mérése, elemzése és értékelése

A környezeti célok elérését mérések, elemzések és környezetirányítási auditok segítségével értékeljük. A környezeti célokhoz képest fellépő eltérések esetén helyesbítő intézkedésekre van szükség. Annak érdekében, hogy az eltérések már előre elkerülhetők legyenek, megelőző intézkedéseket dolgozunk ki a tényezők és hatások értékelés során levont tapasztalatok alapján.

Környezetvédelmi képzés, tréning

A rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a megfelelő tudást, környezettudatosságot, kompetenciát. A környezetvédelem ne csak egy elvont fogalom legyen . meg kel tölteni tartalommal, helyes célokkal és eredményekkel – akár a fenntarthatóság elemeinek folyamatos bevezetésével.

Környezetközpontú irányítási rendszer értékelése és finomhangolás

A kiépített környezetirányítási rendszer belső auditja ad alapot a rendszer finomhangolásának végrehajtására.

A környezetirányítási menedzsment rendszerek előnye

A vevői, és belső elvárások szerinti fenntarthatósági, klíma-, és környezetvédelmi követelmények teljesülnek.

Kapcsolódó szolgáltatásaink

Minőségirányítás tanácsadás

Minőségirányítási rendszer bevezetése

Társadalmi Felelősségvállalás (CSR)

Fenntarthatóság tanácsadás

ESG tanácsadás

Tanácsadási szolgáltatásaink listája

AVALEX szolgáltatások

Kapcsolódó bejegyzések

MSZ EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) Környezetközpontú Irányítási Rendszer (rövidítve KIR)

GRI

Tanácsadás

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG

ISO 14001 szabvány (külső link, ISO)