Integrált Irányítási Rendszer

Az integrált irányítási rendszerben 2 vagy több irányítási rendszer kerül integrálásra.

Integrált irányítási rendszer kétféle módon jöhet létre:

2 vagy több irányítási rendszer kerül integrálásra

Egy, már meglévő irányítási rendszerbe integrálódik be egy új, kialakítás és bevezetés alatt lévő irányítási rendszer.

Azaz, ha a minőségirányítás, a környezetirányítás és/vagy a munkahelyi egészségvédelem-, és biztonság területeire szeretne egy vállalat rendszert építeni, akkor célszerű olyan – integrált – irányítási rendszert felépíteni, amely ezeknek a területeknek a követelményeit mind és integráltan veszi figyelembe. Ebben az esetben a vonatkozó szabványkövetelményeket, az ISO 9001:2015, az ISO 14001, és az ISO 45001 szabvány követelményeit kell figyelembe venni.

2 vagy több irányítási rendszer integrálása

Egy, már meglévő irányítási rendszerbe integrálódik be egy új, kialakítás és bevezetés alatt lévő irányítási rendszer

Ha a menedzsment rendszerek kiépítése nem történik meg egyszerre, szükség lesz arra, hogy a már meglévő irányítási rendszerbe integráltan történjen meg az új rendszer bevezetése.

Általában a minőségirányítási rendszer a legrégebbi, azaz a tipikus feladat az ebbe történő integrálás.

A rendszerintegrálás folyamata

Integrált irányítási rendszer rendszerépítés indító megbeszélése

A rendszerépítés indító megbeszélésen a projekt tagjaival beszéljük át a feladatokat és a határidőket, áttekintjük az időtervet; hogy minden érintett be tudja foglalni az időt a projekt megfelelő lefutására.

A meglévő irányítási rendszer erősségeinek felmérése, illetve a bevezetés során a fejlesztendő területek meghatározása

Integrált irányítási rendszer politika kialakítása

Az integrált politika mindegyik rendszerszabvány követelményeit ki kell, hogy elégítse, azaz sok szempontnak meg kell felelnie – és még jó iránymutatás is kell, hogy legyen a szervezet számára!

Bevetés előtti helyzet felmérése

A vállalat folyamatait elemzés alá vetjük. Felmérjük a meglévő folyamatok működését, dokumentumait (ezek a bevezetés előtt vagy szabályzatok, vagy már meglévő eljárások); a kiépítendő rendszert a tapasztalatokból kiindulva készítjük el; felhasználva a már meglévő jó gyakorlatot és dokumentumokat.

Integrált célok, programok definiálása

Az integrált folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy az integrált célok elérhetőek, a programok pedig a gyakorlatba átültethető, kihívást jelentő, de megvalósítható elemek legyenek.

Integrált irányítási rendszer rendszerépítés

Az integrált folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el az eljárások rendszere, az integrált eljárások, munkautasítások, az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok. A rendszer alapját mindig a már meglévő rendszer képezi.

Mivel maguk a szabványelemek is integráltak, nagy mértékű integrációt lehet elvégezni például a következő elemekre: vezetőségi átvizsgálás, belső audit, célok és programok meghatározása, érdekelt felek kezelése, nemmegfelelőségek és helyesbítő intézkedés, stb.

Mérés – elemzés – fejlesztés

A rendszervbevezetési cél elérését mérések, elemzések és auditok segítségével értékeljük. Az előirányzottakhoz képest meglévő eltérések esetén korrekciós intézkedésekre van szükség.

Képzés, tréning, coaching

Az irányítási rendszer akkor ismert, elfogadott és hatékony, ha a munkatársak megszerzik a megfelelő tudást, tudatosságot, kompetenciát a működtetéséhez – sőt, meglátják, az integrált rendszer milyen előnyöket tud adni ahhoz képest, mint ami a rendszer bevezetése előtti állapot volt. Ennek támogatására mi belső képzéseket végzünk, felkészítjük a csapatot arra, mi hogyan lesz és kinek milyen feladata van a rendszerrel és a rendszerben.

Értékelés és finomhangolás

A kiépített integrált irányítási rendszer vizsgálata, auditja, és finomhangolás. Teljesíti-e a rendszerbevezetés az összes, előzetesen megfogalmazott elvárást, vagy van még vissza feladat?

Az integrált menedzsment rendszerek előnye

  • vevői követelmények teljesítése: ritka ma már az az iparág, ahol nem elvárás minimum egy minőségirányítás és környezetirányítás rendszer megléte…
  • egyetlen irányítási rendszer a minőség, a környezet és/vagy a biztonság biztosítására: egyetlen rendszer kevesebb feladatot jelent, mint több…
  • meglévő szinergiák kihasználása (pl. közös, azaz integrált rendszeraudit a különböző területekre)
  • folyamatos javulás: a PDCA ciklus erről szól!
  • a vállalatban megfigyelhető különféle szakmai érdekek összehangolása
  • elismertség (image növekedés), javuló piaci helyzet
  • a munkatársak érintettségének (motiváció) növekedése.

Kapcsolódó szolgáltatásaink

Minőségirányítás tanácsadás

Minőségirányítási rendszer bevezetése

Folyamatfejlesztés

Tanácsadási szolgáltatásaink listája

AVALEX szolgáltatások

Kapcsolódó bejegyzések

ISO 9001

QA-QC-QM

Minőségirányítás

MSZ EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) Környezetközpontú Irányítási Rendszer (rövidítve KIR)