Auditprogram

Auditprogram

auditprogram (angolul audit programme) – ISO 9001

Egy meghatározott időtartamra tervezett, meghatározott célra irányuló egy vagy több audit együttese. (Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015)

Az audit program egy terv (de nem auditterv, de azért egy terv…őő), amely meghatározza, hogy mely területeket és milyen gyakorisággal kell auditálni egy szervezetnél. A programot a szervezet minőségirányítási rendszerének (MIR) vagy integrált irányítási rendszerének (IIR) részeként kell kidolgozni, és az ISO 19011 szabvány követelményeinek megfelelően kell kialakítani.

Az auditprogram tartalma

A programnak tartalmaznia kell a következőket:

 • A szervezet tevékenységi körét és az auditálandó területeket
 • Az auditok gyakorisága: nem heti vagy havi, hanem például az, hogy a teljes rendszeren, ha rendszerauditról van szó, végig kell érni 3 évente; de például termékauditot lehet gakran csinálni, főleg ott, ahol bizonytalanok vagyunk abban, a vevői követelmények mennyire telesülnek – vagy ahol a vevő elvárja a termékauditot, például a VDA 6.5 termékaudit előírásai szerint.
 • Az auditok típusa
  • Termékaudit: Egy adott termékkel (szolgáltatással) kapcsolatos követelmények teljesítésének megállapítása. Ennek során ellenőrizzük többek között a termék fizikai tulajdonságait, funkcióit, csomagolását, címkézését, és megfelelőségét a vonatkozó előírásoknak – a rajzoknak és szabványoknak.
  • Eljárás auditja (azaz folyamataudit): Egy folyamatra vagy eljárásra vonatkozó kritériumok teljesülésének vizsgálata. Itt a hangsúly a folyamatok megfelelőségén, célszerűségén és életszerűségén van, a folyamathatékonyságon, a célszerűségen és a kockázatkezelésen: mi történik, ha egyes folyamatlépések kimaradnak, késnek? Katasztrófa? Baj? Költségnövekedés?.
  • Rendszeraudit: A menedzsment-rendszerre vonatkozó követelmények teljesülési fokának megállapítása. Ez a fajta audit az egész szervezetet átfogja, és értékeli a minőségirányítási rendszer, a környezetirányítási rendszer vagy más irányítási rendszerek hatékonyságát.
 • Az auditok felelősségi körét

Az auditprogramot rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell, hogy biztosítsa az irányítási rendszer hatékony működését.

Auditprogram és auditterv

Az auditterv egy konkrét audittal foglalkozik, tervezési dokumentum; meghatározva az audit célját, terjedelmét, időpontját, erőforrásait.

Az auditprogram az egyes auditokat állítja össze egyetlen tervvé, a szerint, hogy a cég az érdekelt felek elvárásai szerint működjön: az irányítási rendszere megfelelő legyen és ezzel tanúsíthatóvá váljon, a folyamatai a belső előírások szerint működjenek és célszerűek legyenek (folyamat audit); valamint a termékei is azeelvárások szerintiek legyenek (termékaudit).

Az auditprogram definiálása

Az auditprogram megalkotása során a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • A szervezet tevékenységi köre: Az auditprogramnak a szervezet teljes tevékenységi körét kell lefednie, beleértve a termékfejlesztést, a gyártást, a logisztikát, az értékesítést és a marketinget.
 • Az audit területe és kiterjedése: mit auditálunk, milyen terjedelemben és mélységben
 • Az auditok gyakorisága: Az auditok gyakoriságát a szervezet kockázatainak és az irányítási rendszer megfelelőségének, kidolgozottságának megfelelően kell meghatározni.
 • Az auditok típusa: Az auditok típusa lehet belső vagy külső audit, tervezett vagy nem tervezett audit, teljes vagy részleges audit.
 • Az auditorok felelősségi köre: Az auditok végrehajtásáért és dokumentálásáért a szervezetnek kijelölt munkatársak felelnek.
 • Az auditok dokumentációja: Az auditok során szerzett információkat és bizonyítékokat dokumentálni kell, hogy az audit eredményei alátámaszthatóak legyenek.

Az auditprogram értelmezése fontos lépés a MIR hatékony működésének biztosításához. Az auditprogram segítségével a szervezet azonosíthatja és kezelheti a minőségirányítási rendszerben lévő gyengeségeket, és javíthatja a minőségirányítási rendszer hatékonyságát / kezelheti az integrált irányítási rendszer kihívásait.

Az auditprogram értelmezéséhez a következő kérdésekre lehet válaszolni:

 • Mi a célja a végrehajtandó auditoknak? Mi a fejlesztendő terület, melyik folyamatok végrehajtása nem megfelelő?
 • Milyen típusú auditokat kell végrehajtani?
 • Ki felel az auditok végrehajtásáért és dokumentálásáért, milyen egyéb erőforrások szükségesek?
 • Hogyan dokumentálják az auditok során szerzett információkat és bizonyítékokat?

Az auditprogram tervezése és végrehajtása során a szervezetnek figyelembe kell vennie a saját egyedi igényeit és körülményeit, a folyamatkockázatokat, a termékkockázatokat és a gyártási kockázatokat, a környezetének a kihívásait; a rendelkezésre álló erőforrásait… sokdimenziós a rendszer.

Kapcsolódó szolgáltatásaink

Folyamatfejlesztés

Folyamataudit

Üzleti kiválóság modell bevezetése

Hatékonyságnövelési tanácsadás (performance excellence, OPEX)

Tanácsadási szolgáltatásaink listája

AVALEX szolgáltatások

Kapcsolódó bejegyzések

Audit

Auditterv

Minőségirányítás

Minőségirányítási alapelvek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük