Teljesítménymenedzsment

Teljesítménymenedzsment jelentése

A teljesítménymenedzsment egy stratégiai és operatív folyamat, amelynek célja, hogy elősegítse a szervezetek hatékony működését és fejlődését. A tanácsadás folyamata magában foglalja a teljesítmény mutatók (angolul KPI, Key Performance Indicator – magyarul kulcs teljesítménymutatók) célkitűzését, mérését, értékelését, javítását.  A teljesítménymenedzsment  ezt az egyének, csapatok és szervezeti egységek szintjén. A teljesítménymenedzsment rendszerek segítségével a vállalkozások képesek számszerűsíteni, hogy mennyire teljesítik a célokat, és azonosítani azokat a területeket, amelyeken fejlődésre van szükség.

Kinek ajánljuk a teljesítménymenedzsment szolgáltatásunkat?

A teljesítménymenedzsment szolgáltatásunkat minden olyan szervezetnek ajánljuk, amelyek szeretnék hatékonyabban mérni, értékelni és fejleszteni a munkavállalóik és a szervezet teljesítményét, a termelékenységet, csökkenteni a költségeket, javítani a minőséget és a hatékonyságot.

De ahol fontos a tényeken alapuló döntéshozatal, ez ott is nélkülözhetetlen.

Szintén, a visszacsatolás is ilyen sikertényező: a gyors döntéshozatal elengedtethetetlen feltétele a tények folyamatos monitorozása, és annak a meghatározása, mikor érkezik el a beavatkozási pont. Ehhez a visszacsatolás, rendszeres és ismételt mérések adják az alapot.

Teljesítménymenedzsment szolgáltatásunkat folyamata

Teljesítmény folyamatauditja

A folyamataudit során felmérjük a folyamatok működését és teljesítményét, a teljesítmény mérőszámokat, KPI -okat. Ez a lépés a múltbeli teljesítmény megismerésére szolgál, azt vizsgálja, milyen teljesítménycélok vannak meghatározva, és azok milyen mértékben teljesülnek.

Teljesítménymenedzsment célok és teljesítménymutatók, KPI -ok meghatározása

A következő lépés a teljesítmény-célok és a teljesítmény-célok eléréshez szükséges teljesítménymutatók meghatározása

Mik lehetnek hatékony teljesítménycélok? Teljesítménycél lehet a szállítási pontosság, produktivitás, selejtarány, ciklusidő , rendelkezésre állás, üzemidő, kapacitás és kapacitáskihasználtság

Teljesítményfejlesztés – programok meghatározása, versenyelőny építés, teljesítményértékelés

A teljesítménymenedzsment tanácsadási tevékenység során a célok elérése érdekében fogalmazzuk meg azokat  a programokat amik a célok (és ezáltal a teljesítménymenedzsment stratégia) elérését szolgálják.

Mik lehetnek ezek? Mindig célra szabottan határozzuk meg, de lehetnek elvek:

  1. árbevételt növelő tevékenységek irányába eltolódás:
  2. termék versenyelőnyök kiaknázása
  3. technológiai versenyelőnyök kiaknázása
  4. selejtcsökkentés, folyamatfejlesztés, erőforrások újradefiniálása, hatékonyságnövelés, LEAN módszerek bevezetése, 5S bevezetés, stb.
  5. rendszerfejlesztés
  6. folyamatfejlesztés
  7. szervezetfejelsztés

A teljesítményértékelés mutatószámai mindig túlmutatnak a pénzügyi mutatószámokon: ezek folyamatmérőszámok, amik az egyes folyamatok működését írják le – a pénzügyi mutatók  sokkal későbbi lépésként kerülnek képbe.

Teljesítményszintek

A teljesítményszinteket tehát három szinten lehet definiálni: vállalati, szervezeti egységbeli és egyéni teljesítményszint.

Tanácsadásunk eredménye

Növekvő árbevétel, növekvő hatékonyság – csökkenő költségek; megfelelő visszacsatolás a menedzsment vagy a tulajdonosok részére.

Kapcsolódó szolgáltatásaink:

Folyamatfejlesztés

Üzleti kiválóság modell bevezetése

Tanácsadási szolgáltatásaink listája

AVALEX szolgáltatások